Ο ΜΗΝΑΣ ΕΛΟΥΛ

Πότε αρχίζουμε να στέλνουμε κάρτες για το «Νέο `Ετος»;

Κατά τη διάρκεια του μήνα Ελούλ, στέλνουμε ευχές στους φίλους και στην οικογένειά μας ώστε να «εγγραφούν και να σφραγιστούν για μια καλή και γλυκιά χρονιά». Αυτές είναι οι λέξεις με τις οποίες κάποιος χαιρετίζει έναν φίλο (στα Εβραϊκά «Κτιβά βεχατιμά τοβά») από τις δεκαπέντε του προηγούμενου μήνα (Αβ) μέχρι το Γιομ Κιπούρ. Από το Γιομ Κιπούρ μέχρι το Οσσανά Ραμπά (την έβδομη μέρα του Σουκότ) όταν τα Ουράνια βιβλία έχουν ήδη γραφτεί αλλά δεν έχουν ακόμα σφραγιστεί, λέμε, «Να σφραγιστείτε για μια γλυκιά χρονιά» ή «Γκμαρ χατιμά τοβά» στα Εβραϊκά.

Ποια είναι τα Έθιμα του μήνα Ελούλ;

Εφόσον ο Ελούλ είναι ο τελευταίος μήνας του χρόνου και αμέσως μετά ακολουθεί το Ροσς Ασσανά – Η Μέρα της Κρίσης, καθιερώθηκε σαν εποχή μετανοίας.

Από την αρχαιότητα, αυτές ήταν οι μέρες συμφιλίωσης ανάμεσα στο Ισραήλ και το Θ-ό. Όταν ο λαός του Ισραήλ διέπραξε το αμάρτημα του Χρυσού Μοσχαριού και ο Μωϋσής έσπασε τις πλάκες, στη συνέχεια ανέβηκε πάλι στο βουνό και παρακάλεσε για τον οίκτο και τη συγχώρεση του Θ-ού. Ο Θ-ός συναίνεσε, λέγοντας του (Έξοδος 34:1): «Φτιάξε δύο πλάκες σαν τις πρώτες». Ο Μωϋσής ανέβηκε στο βουνό το Ροσς Χοδέσς του Ελούλ και παρέμεινε εκεί για 40 μέρες, μέχρι τι 10 Τισσρί. Την ημέρα εκείνη κατέβασε μαζί του τις δεύτερες πλάκες, αυτές που ο Θ-ός πρόσφερε στο Ισραήλ, πρόθυμα και χαρούμενα. Η περίοδος αυτή των 40 ημερών – μεταξύ του Ροσς Χοδέσς του Ελούλ και τις 10 Τισσρί – καθιερώθηκε για όλες τις γενιές, ως εποχή συμφιλίωσης μετάνοιας και συγχώρεσης.

Μερικά από τα έθιμα του ιδιαίτερου αυτού μήνα περιλαμβάνουν:

•           Ο Ψαλμός 27 (Λ’Νταβίντ Ασσέμ Ορί) απαγγέλλεται κατά τη διάρκεια της πρωινής και απογευματινής λειτουργίας.

•           Σαλπίζουμε το Σσοφάρ στο τέλος της πρωινής λειτουργίας (εκτός Σαββάτου).

•           Πολλοί απαγγέλλουν 3 κεφάλαια από τους Ψαλμούς, καθημερινά.

•           Μερικοί έχουν το έθιμο να ελέγχουν τα Τεφιλίν και τις Μεζουζότ τους, το μήνα αυτό.

•           Όταν στέλνουμε επιστολές ή οτιδήποτε άλλο, τελειώνουμε με μια ευχή για καλή χρονιά.

Όλα τα παραπάνω μας υπενθυμίζουν καθημερινά, τον ερχομό των Γιορτών, καθιστώντας μας έτσι ικανούς να διορθώσουμε τη συμπεριφορά μας.

Γιατί σαλπίζουμε το Σσοφάρ κατά το μήνα Ελούλ;

Πολλοί τηρούν το έθιμο να ξεκινούν το σάλπισμα του Σσοφάρ την πρώτη μέρα του μήνα Ελούλ (του τελευταίου μήνα του Εβραϊκού έτους): το σάλπισμα του Σσοφάρ γίνεται κάθε μέρα εκτός από το Σσαμπάτ, μετά την πρωινή λειτουργία στη συναγωγή. (Εάν παραλειφθεί, μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι τη δύση του ηλίου).

Σύμφωνα με το Ραβίνο Μωϋσή Μαιμονιδές (γνωστό ως Ράμπαμ), το σάλπισμα του Σσοφάρ είναι ένα μέσο παρακίνησης προς τη μεταμέλεια. Επίσης, ένα μήνα πριν το Ροσς Ωσσανά, «μπερδεύουμε» τον Ουράνιο Κατήγορο, για να μην «ξέρει» πότε πέφτει το Ροσς Ασσανά, με σκοπό να μην μπορεί να εξαπολύσει κατηγορίες κατά του Εβραϊκού λαού.

Τι είναι οι Σελιχότ;

Οι Σελιχότ είναι προσευχές που απαγγέλλονται κατά τη διάρκεια του μήνα Ελούλ, ως προετοιμασία για τον ερχομό των «Ημερών του Δέους». Η λέξη Σελιχότ σημαίνει «συγγνώμες» καθώς αναζητούμε τη συγχώρεση του Μεγαλοδύναμου Θ-ού για τα λάθη του προηγούμενου χρόνου. Οι συγκινητικές παραδοσιακές προσευχές είναι ενθαρρυντικές και προωθούν μια εγκάρδια επιστροφή στο Δημιουργό μας. Ξυπνούν μέσα μας ειλικρινή αισθήματα μετάνοιας για τις αμαρτίες μας,, εμπνέουν ταπεινοφροσύνη για να προλάβουμε την αλαζονεία μας και προωθούν την αίσθηση της ενότητας ανάμεσα στον Εβραϊκό λαό.