ΣΟΥΚΟΤ

Ποιοι είναι μερικοί από τους συμβολισμούς του Λουλάβ, του Ετρόγκ κλπ;

Συγκεντρώνουμε το Λουλάβ (φοίνικας), το Ετρόγκ (κίτρο), το Αντάς (μυρτιά) και τα Αραβότ (ιτιά) και λέμε μια ευλογία  κατά τη διάρκεια της γιορτής του Σουκότ (εκτός από το Σσαμπάτ). Συμβολίζουν τον τρόπο με τον οποίον υπηρετούμε το Θ-ό. Το Ετρόγκ έχει το σχήμα καρδιάς (που θεωρείται η έδρα της σοφίας) και μας δείχνει πως οφείλουμε να υπηρετούμε το Θ-ό με το μυαλό. Το Λουλάβ είναι σαν τη σπονδυλική στήλη – ολόκληρο το σώμα μας θα πρέπει να χρησιμοποιείται για Θεϊκούς σκοπούς. Τα Αντασίμ έχουν το σχήμα των ματιών διότι πρέπει να μην υποκύπτουμε σε αυτό που επιθυμούν τα μάτια μας. Τέλος, το Αραβά είναι σαν το στόμα, διότι θα πρέπει να γεμίζουμε το στόμα μας με λέξεις της Τορά και να προσέχουμε τα λόγια μας.

Τι είναι το Οσσανά Ραμπά;

Το Οσσανά Ραμπά είναι η τελευταία μέρα του Σουκότ και θεωρείται το τέλος των Ημερών του Δέους οι οποίες αρχίζουν με το Ροσς Ασσανά. Ως εκ τούτου, το Οσσανά Ραμπά είναι το αποκορύφωμα της διαδικασίας της Τεσσουβά (μετανοίας), η οποία χαρακτηρίζει το μήνα Τισσρί. Απαγγέλλουμε ειδικές προσευχές στη Συναγωγή τη νύχτα του Οσσανά Ραμπά και διαβάζουμε ολόκληρο το βιβλίο των Ψαλμών και το Δευτερονόμιο. Μερικοί τηρούν το έθιμο να παραμένουν όρθιοι όλη τη νύχτα και να μελετούν. Το πρωί, ενώ κρατάμε τα 4 Είδη, κυκλώνουμε τη Μπιμά (βήμα) εφτά φορές. Συνηθίζουμε να χτυπάμε ένα μάτσο από 5 κλαδιά ιτιάς πέντε φορές στο έδαφος, μια παράδοση που χρονολογείται από την εποχή των προφητών και βασίζεται στην Καμπάλα. Αυτό συμβολίζει την επιθυμία μας να γλυκάνουμε και να απαλύνουμε τα πέντε «αυστηρότητες».