Μόνος

Οι άνθρωποι έχουν την τάση να φέρονται διαφορετικά όταν κάποιος τους παρακολουθεί από όταν είναι μόνοι τους, κυρίως αν αυτός που τους παρακολουθεί είναι κάποιο σημαντικό πρόσωπο. Η αλήθεια είναι ότι πάντα παρακολουθούμαστε, ακόμα και όταν είμαστε μόνοι και μάλιστα από το πιο σημαντικό Ον σε ολόκληρο το σύμπαν – το Θ-ό. Στην περικοπή αυτής της εβδομάδας, ο Ιακώβ ξυπνά μετά από ένα προφητικό όνειρο στο οποίο του παρουσιάστηκε ο Θ-ός και λέει πως αν ήξερε ότι Αυτός βρισκόταν τόσο κοντά σε εκείνο το μέρος, δε θα κοιμόταν ποτέ εκεί. Δεν πρέπει να φοβόμαστε ότι ο Θ-ός μας παρακολουθεί, διότι αυτός μας αγαπά και μας φροντίζει. Οφείλουμε όμως να εμπνεόμαστε, κάνοντας και πρεσβεύοντας πάντα το καλύτερο, ακόμα και όταν είμαστε «μόνοι».