Ο Αβραάμ εκπλήρωσε τη μιτσβά της αχνασάτ ορχίμ, δηλαδή της φιλοξενίας, με μεγάλο ενθουσιασμό. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Αβραάμ είχε μια πόρτα ανοιχτή σε κάθε πλευρά της σκηνής του, ώστε κάθε διαβάτης να γνωρίζει ότι είναι καλοδεχούμενος. Η Μιτσβά αυτή δεν ζητά μόνο να έχουμε το σπίτι μας ανοιχτό, αλλά να καλοδεχόμαστε τους ξένους, στη γειτονιά ή στην κοινότητά μας. Ποιοι είναι μερικοί δημιουργικοί τρόποι για να πραγματοποιήσουμε την αχνασάτ ορχίμ;