Ακόμα και αν ο Λαβάν εξαπάτησε πολλές φορές τον Ιακώβ, (πρώτα με τη νύφη και μετά με το μισθό), ο Ιακώβ παρέμεινε τίμιος και δεν του το ανταπέδωσε. Πιστεύετε ότι πρέπει να είμαστε τίμιοι ακόμα και με αυτούς που μας εξαπατούν; Πρέπει οι ηθικές αρχές μας να αλλάζουν ανάλογα με τις περιστάσεις; Τελικά ο Ιακώβ ευλογήθηκε με πλούτη και επιτυχία. Η τιμιότητα ανταμείβεται πάντα όπως αξίζει;