beit hamikdash.jpgΧρέος στην αλήθεια

Συλλογισμοί για το Τισσά Μπ’Αβ

Στις 9 Αβ, πενθούμε για την πτώση του Ιερού Ναού στην Ιερουσαλήμ, ο οποίος καταστράφηκε δύο φορές την ίδια μέρα – οδηγώντας κάθε φορά τον Εβραϊκό λαό στην εξορία.

Γιατί καταστράφηκε ο Ναός δύο φορές; Ένα από τα ονόματα του Ναού στην Τορά είναι Μισσκάν («κατοικία»). Οι Σοφοί επισημαίνουν ότι η Εβραϊκή λέξη «μισσκάν» έχει σχέση με την Εβραϊκή λέξη «μασσκόν» που σημαίνει «ενέχυρο». Αυτό μας δείχνει ότι όταν μας παίρνουν το Ναό, αυτός κρατείται από το Θ-ό ως ενέχυρο για την πληρωμή του χρέους μας απέναντι Του.

Τι μένει ωστόσο από τον κατεστραμμένο Ναό που μπορεί να κρατηθεί ως «ενέχυρο»; Ποιο είναι το χρέος, η εξόφληση του οποίου θα σηματοδοτήσει την επιστροφή του Ναού σε μας;

--------------------------------------------------------------------------------

Ο Ναός δεν είναι απλά τα κτίρια που δέσποζαν στην κορυφή ενός λόφου της Ιερουσαλήμ για 830 χρόνια, συνολικά. Τα οικοδομήματα είναι επίσης η φυσική εκδήλωση μιας συγκεκριμένης πραγματικότητας την οποία ονομάζουμε «Κατοικία της Σσεχινά» - δηλαδή την ευπρόσιτη, διαθέσιμη και αισθητή ουσία του Θ-ού στον κόσμο μας.

Μια βασική αρχή του Ιουδαϊσμού – όπως αναφέρεται στην περικοπή της επόμενης εβδομάδας – είναι η εξής: «Δεν υπάρχει τίποτα άλλο εκτός από Αυτόν», (Δευτερονόμιο 4:35). Αυτό δε σημαίνει απλά ότι υπάρχει μόνο ένας Θ-ός που έχει δύναμη στον κόσμο. Σημαίνει πως υπάρχει μόνο μία πραγματικότητα και αυτή είναι ο Θ-ός. Όλα στο σύμπαν είναι μια επέκταση της ύπαρξης Του και τίποτα άλλο. Εντούτοις, ο Θ-ός βιώνει την αλήθεια της Θεϊκότητας κι εμείς όχι. Όπως σε καθρέφτη, βλέπουμε μόνο το είδωλό μας και φανταζόμαστε ότι υπάρχουμε ανεξάρτητοι, ως μοναδικές οντότητες.

Ο σκοπός της Τορά είναι να ζούμε σε αυτόν τον κόσμο και να αποκαλύπτουμε την αλήθεια που είναι η Θεϊκότητα, μεταμορφώνοντας τον «καθρέφτη» μας, σε διάφανη ύπαρξη. Κάθε μιτσβά που κάνουμε αποκαλύπτει την παρουσία του Ενός, στην καθημερινή μας ζωή. Όταν οι ζωές μας αντανακλούν αυτήν την πραγματικότητα, Ο Θ-ός μας δίνει τη δυνατότητα όχι μόνο να πιστεύουμε και να υπακούμε, αλλά να βιώνουμε την παρουσία Του.

Όταν ο Ιερός Ναός έστεκε στην Ιερουσαλήμ, φιλοξενούσε τη «Σσεχινά». Όταν μπαίναμε στο Ναό για να λατρέψουμε ή για να φέρουμε την προσφορά, βιώναμε τη Θεϊκότητα ως την ουσία από την οποία ήταν υφασμένο, όλο το πέπλο του σύμπαντος. Τα σώματά μας τυλίγονταν σε ένα ένδυμα Θεϊκού φωτός. Οι πέτρες του Ναού κοινωνούσαν τη Θεϊκή τους φύση σε μας.

Όταν ως λαός, απομακρυνθήκαμε από την Τορά, φύγαμε από μια ζωή που αναγνωρίζει την ύπαρξη του Θ-ού στην παραμικρή λεπτομέρεια, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε πια να δούμε τη Σσεχινά στο Ναό. Εάν δεν ζούμε σε αυτήν την πραγματικότητα, τότε δεν μπορούμε να τη βιώσουμε και το οικοδόμημα του Ναού μένει ένα περίβλημα χωρίς ψυχή. Εάν δεν υπάρχει τίποτα στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή, δεν θα εμφανίζεται  εικόνα στην οθόνη. Η προσωπική μας ζωή είναι η δυναμική ενέργεια του Ναού. Το κτίριο είναι απλά η «οθόνη». Εάν ο προσωπικός μας Ιερός Ναός δεν λειτουργεί, δεν θα υπάρχει αντίδραση στον εξωτερικό, φυσικό Ναό. Ο Ναός ως οικοδόμημα, δε λειτουργεί ως μέσο στο οποίο έχουμε πρόσβαση.

Για το λόγο αυτό, ο Θ-ός παίρνει το φυσικό Ναό, ως «ενέχυρο». Ο Θ-ός μας λέει: όταν θα έχετε το φως για να γεμίσετε αυτό το οικοδόμημα, θα το αναστηλώσω. Όταν θα είστε έτοιμοι να ζήσετε την πραγματικότητα ότι «όλα είναι ενωμένα μαζί Μου», ο Ναός θα ξαναχτιστεί. Όταν θα συμπληρώσετε την έλλειψη αλήθειας στις ζωές σας, τότε θα σας επιστρέψω το ενέχυρο για να το χρησιμοποιήσετε με το σωστό τρόπο.

--------------------------------------------------------------------------------

Σε όλη την μακρά και πικρή εξορία μας, εμείς ως λαός έχουμε κάνει πολλά και έχουμε πληρώσει ακριβά την αφοσίωσή μας στην αλήθεια της Τορά. Σίγουρα, το χρέος μας κοντεύει να ξεπληρωθεί και με μικρή προσπάθεια από μέρους μας, Θ-ού θέλοντος, θα ξαναχτιστεί ο Ναός και θα έρθει η εποχή της παγκόσμιας φιλίας, όταν «Ο Οίκος Μου (ο Ναός) θα είναι Οίκος Προσευχής για όλα τα έθνη». (Ησαϊας 56:7).

Μακάρι να δούμε όλοι κάτι τέτοιο, σύντομα στις μέρες μας.